Thứ Năm, 22/08/2019


Lạng Sơn: Triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020” (16/10/2015)

Lạng Sơn: Triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020”

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; ...

Chuyên mục

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Thống kê

  • Số truy cập: 8,332

Website liên quan

Thăm dò ý kiến

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?